Year: 2019

അനുചിതസ്ഥാനത്തുവെച്ച ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ‘മക്കളുടെ അപ്പം’

ഇത് ടിപിഎമ്മിലെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കലയെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പര മ്പരയാണ്. ടിപിഎം പ്രഭാഷകന്മാർ സന്ദർഭത്തിന് വിപരീതമായി വാഖ്യങ്ങളും ശൈലിക ളും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തെക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അർഥം നൽകി പൊതു ജനത്തിനു […]

ഞാൻ ഏത് സഭയിൽ പോകണം? – ഭാഗം 1

നമ്മുടെ വായനക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണിത്. ചിലർ ഞങ്ങൾ ഒരു പേര് പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, തുടർന്ന് അവർക്ക് ഉപരിപ്ളവമായുള്ള (SUPERFICIAL) സ്വഭാ വങ്ങളുമായി അതിനെ ടിപിഎമ്മുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ടിപിഎമ്മിനെ കാൾ […]

പൂർണ്ണതയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം

ഞായറാഴ്ച യോഗത്തിൽ ടിപിഎം വേലക്കാരി സഹോദരിമാർ മുറിക്കൈ ബ്ലൗസുകൾ ധരി ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എന്തുകൊണ്ട്? ടിപിഎം നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു! അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മറ്റുള്ളവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ […]

ടിപിഎം പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവ്

യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവായ കപടഭക്തി സൂക്ഷിച്ചു കൊൾവിൻ (ലൂക്കോസ് 12:1-3).” പരീശന്മാരുടെ പൊതുസ്വഭാവവും സ്വകാര്യ ജീവിത വും തമ്മിൽ വലിയ വിടവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പരസ്യമായി ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു എങ്കിലും സ്വകാര്യ […]

പരിഹസിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ (MOCKING SAINTS)

നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ ബലഹീനതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് വിശുദ്ധ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത. വിശുദ്ധ സ്വഭാവിയായ ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബലഹീനതകളിൽ ഒരിക്കലും ചിരിക്കില്ല, പകരം അവരെ സഹായിക്കും. വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒരു […]

ടിപിഎം ജീവിതം – ഒരു പ്രതിഫലനം – 14

എപ്പിസോഡ് 14 – ഒരു നിയമപരമായ മത ആരാധനയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നു. സംക്ഷിതം (RECAP): കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ, ടിപിഎമ്മിലെ ശവസംസ്കാരം ശുശ്രുഷ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമ്മൾ കണ്ടു. അവരുടെ ചെയ്യേണ്ടതും അരുതാത്തതുമായ […]

മോലേക്ക് നശിപ്പിച്ച ഒരു കുടുംബം

ഡെയ്സിയുടെ കുടുംബത്തെ കൾട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, വില്യംസിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് ഡെയ്സി യുടെ കഥയിൽ നിന്നും അല്പം വഴി മാറുന്നെങ്കിലും, വളരെ രസകരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ, […]

ടിപിഎം ജീവിതം – ഒരു പ്രതിഫലനം – 13

എപ്പിസോഡ് -13. ശവസംസ്കാരം സംക്ഷിതം (RECAP): കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ, ഡെയ്സിയുടെ അമ്മ കാൻസർ രോഗത്താ ൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ടിപിഎമ്മിൻ്റെ “ദൈവീക രോഗശാന്തിയുടെ” പതിപ്പിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, മറ്റു […]

ടിപിഎം ജീവിതം – ഒരു പ്രതിഫലനം – 12

എപ്പിസോഡ് 12 – ദൈവീക രോഗശാന്തി (DIVINE HEALING)? സംക്ഷിതം (RECAP): ഡെയ്സിയുടെ ബന്ധുവായ വനേസ്സ ടിപിഎമ്മിൽ വിവാഹിതയാകു ന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. രംഗം (SCENE) വിവാഹശേഷം ഡെയ്സിയുടെ കുടുംബം അവരുടെ […]

ടിപിഎം ജീവിതം – ഒരു പ്രതിഫലനം – 11

എപ്പിസോഡ് 11: വിവാഹം (WEDDING) സംക്ഷിതം (RECAP): കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിയിൽ ടിപിഎം വൈദികന്മാരെ കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗിൽ ശുശ്രുഷിക്കുന്നതിൻ്റെയും പൂജിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ചെറിയ കാഴ്ച്ച നമ്മൾ കണ്ടു. ഡെയ്സിയുടെ കുടുംബം മറ്റ് വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തിന് […]