Category: തെറ്റായ ധാരണ

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 14-‍ാ‍ം ഭാഗം

കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ, ആത്മാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദേഹിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും തമ്മി ലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ, പുതിയ നിയമത്തേക്കാൾ പുതിയ ഒരു ന്യായപ്രമാണം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 13-‍ാ‍ം ഭാഗം

ആത്മീയ മനുഷ്യനും ദേഹി നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വെളിവാ കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു ലേഖനത്തിൽ, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ്റെ ധാരണ ദേഹി നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ […]

ക്രിസ്തീയ ബിസിനസ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മോദിയുടെ മരുന്ന് – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

രണ്ടാം തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദി വിജയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റർ ശ്രോതാക്കളോട് ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശം അടുത്തിടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 4-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇതുവരെ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഈ ഭാഗത്ത്, നോഹയെയും പ്രളയാനന്തര സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. യേശുക്രിസ്തു വിൻ്റെ മുൻ‌ഗണനയായി നോഹയെ നാം കാണും. മുമ്പ് നാം ആദാമിനെ ഒരു തരം ക്രിസ്തു […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പഴയനിയമത്തിൻ്റെ പവിത്രമായ പേജുകളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു, അത് യഥാസമയം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ യേശുവും അപ്പൊസ്തലന്മാരും വെളിപ്പെ ടുത്തി (കൊലോസ്യർ 1: 26, റോമർ 16: 24-26). റോമർ 16:24-26, “പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 2-‍ാ‍ം ഭാഗം

കഴിഞ്ഞ ഒരു ലേഖനത്തിൽ, ഉല്‌പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലുള്ള സുവിശേഷം നാം കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും തുടരുന്നു. ആദാം യേശുവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു (റോമർ 5:14 – വരുവാനുള്ളവൻ്റെ […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ദിനമാണ് (2019 മെയ് 30). നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണ ത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം. പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു (യോഹന്നാൻ 17:5, എഫെസ്യർ 1:20-21) പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ഒപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തി ൽ […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – പഴയനിയമത്തിലെ സുവിശേഷം

ബൈബിളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വായിക്കാനും കേൾക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ, ദൈ വം നൽകിയ ഒരു ധാർമ്മിക നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഉദാഹര ണത്തിന്, അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം, കോപിക്കരുത്, […]

മോദിക്ക് മറ്റൊരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സ്വാഗതം

ഈ സൈറ്റ് വായിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ ബ്ലോഗിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കണ്ട് ആകുലപ്പെ ടാം. അഡ്മിൻ മോദി ഭക്തൻ ആണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാ നികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അതേ സമയം “മോദി” […]

ടിപിഎം പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവ്

യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവായ കപടഭക്തി സൂക്ഷിച്ചു കൊൾവിൻ (ലൂക്കോസ് 12:1-3).” പരീശന്മാരുടെ പൊതുസ്വഭാവവും സ്വകാര്യ ജീവിത വും തമ്മിൽ വലിയ വിടവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പരസ്യമായി ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു എങ്കിലും സ്വകാര്യ […]