Category: വെളിച്ചം വരട്ടെ

നാനാവര്‍ണ്ണങ്ങളുള്ള ടിപിഎമ്മിലെ കുഴലൂത്തുകാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യതന്ത്രവും (HERMENEUTICS)

എം ടി തോമസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാരിൽ ഒരാളാണ്. കാരണം, ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങളിലെ പിശകുകൾ ജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ എളുപ്പമാ ക്കുന്നു. RPD യുടെ ശക്തിയാൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സാധാരണ […]

ആധുനിക ദശാംശത്തിൻ്റെ കള്ളം വെളിച്ചത്താക്കുന്നു – 2

കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ, ദശാംശം പണമല്ല, അത് പണമായി മാറ്റുന്നതിന് തിരുവെഴുത്ത്‌ അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ദശാംശം കൊടു ക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് അരിയും പയറുവർ ഗ്ഗങ്ങളും […]

ആധുനിക ദശാംശത്തിൻ്റെ കള്ളം വെളിച്ചത്താക്കുന്നു – 1

ടിപിഎം വൈദികന്മാർ മാസം തോറും പിടിച്ചുപറിക്കുന്ന പണത്തെ പറ്റി അല്പം വെളിച്ചം വീശണമെന്നു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇമെയിലു കൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെ […]

വേശ്യയും (Harlot) മണവാട്ടിയും (Bride)

വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ അവസാന അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് 2 നിഗൂഢരായ സ്ത്രീക ളെ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായ പുതിയ യെരുശലേം, മറ്റേത് വേശ്യകളുടെ മാതാവായ മഹതിയാം ബാബിലോൺ. ബൈബിൾ പരിഭാഷകരുടെ ഒരു പ്രത്യേക പദാവലി […]

സാത്താൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യുദ്ധ തന്ത്രം

ഇതിനു മുൻപിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ, സാത്താൻ്റെ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന നിർമാണ കല്ലു കളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു. ഈ ഘടന ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരെ വിന്യസിക്കപ്പെ ട്ടിരിക്കുന്നു. അവന് യഥാർത്ഥ തന്ത്രം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരെ പോ രാടാൻ, […]

മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ – 2

ഈ ലേഖനം ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാകുന്നു. ഈ ഭീകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സുരക്ഷാസേനകളും ധാരാളം ടിപിഎം വൈദികന്മാരെയും വിശ്വാസികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ആരും അവരുടെ മതപരമായ ബന്ധം ചോദിച്ചില്ല. ഒരു […]

മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ – 1

പ്രളയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ – 1, എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാരും സഹോദ രിമാരും ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ ധാരാളം സഹരാജ്യക്കാർ വിവരിക്കാൻ കഴിയാ ത്ത ദുരിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് […]

ടിപിഎം വിശ്വാസികളുടെ ജഡിക ജീവിതം – 3

ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണിത് – ടി പി എം വിശ്വാസികളുടെ ജഡിക ജീവിതം. ഈ ഭാഗത്ത്‌ നമ്മുക്ക് നോക്കാം .. 1) AIDEN WILSON TOZER ൻ്റെ ഒരു ലേഖനം, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ […]

കൃപ (GRACE) എന്താകുന്നു?

ക്രൈസ്തവലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതും അധികരിച്ചതുമായ വാക്കു കളിൽ ഒന്നാണ് കൃപ എന്ന പദം. സ്വാഭാവികമായും, ടിപിഎമ്മും ഈ പദം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ […]

അജ്ഞത അഭിനയിക്കുന്നു – ഇത് വിവേകമാണോ?

നിക്കോകോ (ജപ്പാൻ) യിലെ ഗുപ്തമായ കുരങ്ങന്മാർ അഥവാ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി യുടെ മൂന്ന് കുരങ്ങന്മാർ – തിന്മയൊന്നും കാണുകയില്ല, തിന്മയൊന്നും കേൾക്കു കയില്ല തിന്മ യൊന്നും പറയുകയില്ല എന്നത് ഒരു വിവേകചിഹ്നമാണ്, എന്നാൽ […]