ടിപിഎം ഷണ്ഡന്മാരുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ

ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് ടിപിഎമ്മിലെ ഷണ്ഡന്മാരിൽ ഒരു ത്തനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനായ ബിജോയിയെ ഒരു ചൂട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് […]

ഉൾപ്രാപണ സീരീസ് – ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രം – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ, തോറ ആചരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി യഹൂദമതം താൽ‌മൂഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റബ്ബിക് ജൂഡായിസത്തിന്റെ അഴിമതി നിറഞ്ഞ മതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോയതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. യഹൂദ ജനതയുടെ ചരിത്രം ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരമ്പരയിൽ പരാമർശിക്കാൻ […]

ഉൾപ്രാപണ സീരീസ് – ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രം – 2-‍ാ‍ം ഭാഗം

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനു മുമ്പായി ഇസ്രായേലിനെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ നാം കണ്ടു. പിന്നീട്, യേശുക്രിസ്തു വിനെ നിരസിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവർ മറ്റൊരു പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി. ആ പ്രവാസം ഇതുവരെയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. […]

ഉൾപ്രാപണ സീരീസ് – ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രം – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രം (Eschatology) വളരെ രസകരമായ ഒരു വിഷയമാണ്. അതേസമയം, വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിന്തുടരുകയും ജനപ്രിയ പ്രസംഗകരെ പിന്തുടരാൻ നാം തിരുവെഴു ത്തുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയവുമാ ണിത്. ബെരോവക്കാരായ യെഹൂദന്മാരെപ്പോലെ […]

ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 5-‍ാ‍ം ഭാഗം (ടിപിഎമ്മിൻ്റെ നിമ്രോദ് ആസക്തി)

നോഹയ്ക്കുശേഷം, അവന്റെ പിൻഗാമികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉല്‌പത്തി 10, 11 അധ്യായ ങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായങ്ങൾ നിമ്രോദ് എന്ന മനുഷ്യനെ ക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. മനുഷ്യചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജുകളിൽ അവനെ പറ്റി പരാമർശിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് പ്രത്യേക […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 4-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇതുവരെ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഈ ഭാഗത്ത്, നോഹയെയും പ്രളയാനന്തര സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. യേശുക്രിസ്തു വിൻ്റെ മുൻ‌ഗണനയായി നോഹയെ നാം കാണും. മുമ്പ് നാം ആദാമിനെ ഒരു തരം ക്രിസ്തു […]

ഉൾപ്രാപണം – 5-‍ാ‍ം ഭാഗം (ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ഏഴ് പുനരുത്ഥാനങ്ങൾ)

റിച്ചാർഡ് എൽ മെയ്‌ഹുവിൻ്റെ പ്രമാണം നിരസിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഇതിനു മുൻപിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ഉൾപ്രാപണം പരമ്പരയുടെ ഈ ഭാഗം. ടിപിഎം പഠിപ്പിച്ച പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏഴ് ക്രമങ്ങളെ ക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച […]

ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 4-‍ാ‍ം ഭാഗം

പ്രീ മഹോപദ്രവ സിദ്ധാന്തത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ നാലാമത്തെ ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനം, ഇത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത വളച്ചൊടിക്കലോടെ ടിപിഎമ്മിലും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പരമ്പരയിലെ നേരത്തെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ യുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യാം. […]

ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

എതിർക്രിസ്തു വരുന്നതിനു മുമ്പായി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മഹോപദ്രവ കാല ത്തിനു ശേഷമുള്ള ഉൾപ്രാപണ (“എടുക്കപ്പെടുക”) സിദ്ധാന്തത്തിനും ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ഭീകരഭരണത്തിനും വേദപുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല. എന്തിനധികം, തെറ്റായ ഉപദേശം പ്രത്യാശ പ്രദാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അത് […]

ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 2-‍ാ‍ം ഭാഗം

നിങ്ങൾ ഒരു ഉപദേശത്തിൽ ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിപരീത ഉപ ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. അതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റെല്ലാ സാ ധുവായ പോയിൻറ്റുകളും അവഗണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ രച […]