ചങ്ങല – കീഴ്പ്പെടുത്തലിൻ്റെ മുദ്ര

ഒരിക്കൽ വിദൂരദേശത്ത് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേശത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും കഴു ത്തിൽ കനത്ത ഇരുമ്പ്‌ ചങ്ങല കെട്ടണമായിരുന്നു. അവരുടെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ തെളിവാ യിരുന്നു കഴുത്തിലെ ചങ്ങല. ജനങ്ങളുടെ നേതാക്കളെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച തെമ്മാടി […]

പുത്രനെ ആർക്കുവേണം?

ഇതൊരു പുതിയ പരമ്പര ആണ്. ഈ ലേഖനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉപമകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഈ ഉപമയുടെ തലക്കെട്ട് “പുത്രനെ ആർക്കുവേണം” എന്നാകുന്നു. മനോഹരമായ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ […]

ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ജീവിതം – ടിപിഎം യൂത്ത് ക്യാമ്പ്

മെയിലുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, അതും അല്ലെങ്കിൽ മാനനഷ്ട കേസുകൾ കൊടുക്കുമെന്ന ഭീഷണി വഴി ഞങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രുഷയെയും ആക്രമിക്കാൻ സന്തോഷമുള്ള ജനങ്ങൾക്കായി ഈ ലേഖനം സമർപ്പി ക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യക്തവും […]

എമി കാർമൈക്കൾ – രക്ഷയുടെ ദൈവ ദൂത

ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ, ORDINATION മുകളിൽ നിന്നാണ്, അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുകമ്പയുടെ സ്പർശം നഷ്ടമാകില്ല, തൻ്റെ ദാസനിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വയലുകളിലേക്ക് അവൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനെ അയ യ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടിപി‌എം […]

ഉൾപ്രാപണ (RAPTURE) സീരീസ് – ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ്റെ തിരുവെഴുത്ത്‌ വളച്ചൊടിക്കൽ – 4-‍ാ‍ം ഭാഗം

കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ, സഭയായ സ്ത്രീയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ എന്നും വിളിക്കാ മെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ സ്ത്രീ 3.5 വർഷം ഒരു പരിശോധന നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും നമ്മൾക്കറിയാം. 7-12 വാക്യത്തിൽ, എതിർ ക്രിസ്തു ഭരണത്തിലേക്ക് […]

ഉൾപ്രാപണ (RAPTURE) സീരീസ് – ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ്റെ തിരുവെഴുത്ത്‌ വളച്ചൊടിക്കൽ – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

വെളിപ്പാട് ​​12-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിലെ ദർശനത്തിൽ കണ്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സി ലാക്കി. സ്ത്രീ സഭയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ സ്ത്രീയെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ […]

ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസ് (Graham Staines) – ഒഡീഷയിലെ രക്തസാക്ഷി

ടിപിഎമ്മിൽ, മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ മരിക്കുന്നവർ രക്തസാക്ഷി കളാണെന്ന് അംഗങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ? ആത്മഹത്യയെ ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വമായി കണക്കാക്കാമോ? നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ്….. കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു / പൊളിക്കുന്നു / […]

ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ

ദൈവം വിളിച്ച് ഒരു സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ജീവിതം അനന്തമായി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ബൈബിളിൽ നിന്നും കാണിച്ചുതരാമോ? അത്തരക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ദൈവം സത്യമായും […]

ടിപിഎമ്മിലെ പെൺ താറാവിൻ്റെയും ആൺ താറാവിൻ്റെയും (Goose and Gander) കഥ

പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ അനീതിയുടെയും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ തങ്ങൾ ശ്രേഷ്ടരാണെന്നുള്ള തന്ത്രത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ 4 ശ്രേണികളെ ക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്രേണി അവരുടെ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. […]

ഉൾപ്രാപണ (RAPTURE) സീരീസ് – പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ്റെ തിരുവെഴുത്ത്‌ വളച്ചൊടിക്കൽ – 2

കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ  ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടിപിഎം തീവ്രവാദികൾക്ക് മറുപടിയൊന്നുമില്ല എന്നതിൽ അതിശയക്കാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആകാംക്ഷ യോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് ടിപിഎമ്മും fromtpm.com ഉം സമ്മതിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യ ങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അത് […]