വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 4-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇതുവരെ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഈ ഭാഗത്ത്, നോഹയെയും പ്രളയാനന്തര സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. യേശുക്രിസ്തു വിൻ്റെ മുൻ‌ഗണനയായി നോഹയെ നാം കാണും. മുമ്പ് നാം ആദാമിനെ ഒരു തരം ക്രിസ്തു […]

ഉൾപ്രാപണം – 5-‍ാ‍ം ഭാഗം (ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ഏഴ് പുനരുത്ഥാനങ്ങൾ)

റിച്ചാർഡ് എൽ മെയ്‌ഹുവിൻ്റെ പ്രമാണം നിരസിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഇതിനു മുൻപിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ഉൾപ്രാപണം പരമ്പരയുടെ ഈ ഭാഗം. ടിപിഎം പഠിപ്പിച്ച പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏഴ് ക്രമങ്ങളെ ക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച […]

ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 4-‍ാ‍ം ഭാഗം

പ്രീ മഹോപദ്രവ സിദ്ധാന്തത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ നാലാമത്തെ ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനം, ഇത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത വളച്ചൊടിക്കലോടെ ടിപിഎമ്മിലും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പരമ്പരയിലെ നേരത്തെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ യുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യാം. […]

ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

എതിർക്രിസ്തു വരുന്നതിനു മുമ്പായി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മഹോപദ്രവ കാല ത്തിനു ശേഷമുള്ള ഉൾപ്രാപണ (“എടുക്കപ്പെടുക”) സിദ്ധാന്തത്തിനും ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ഭീകരഭരണത്തിനും വേദപുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല. എന്തിനധികം, തെറ്റായ ഉപദേശം പ്രത്യാശ പ്രദാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അത് […]

ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 2-‍ാ‍ം ഭാഗം

നിങ്ങൾ ഒരു ഉപദേശത്തിൽ ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിപരീത ഉപ ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. അതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റെല്ലാ സാ ധുവായ പോയിൻറ്റുകളും അവഗണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ രച […]

ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഒരു മാറ്റത്തിന്, ഈ ലേഖനം ടിപിഎമ്മിനെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ടിപിഎമ്മും ഒരു വിധ ത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആദ്യം മഹോപദ്രവം വരുമെന്ന് വാദിക്കുന്ന റിച്ചാർഡ് എൽ. മെയ്‌ഹു (Richard L. Mayhue) എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പഴയനിയമത്തിൻ്റെ പവിത്രമായ പേജുകളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു, അത് യഥാസമയം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ യേശുവും അപ്പൊസ്തലന്മാരും വെളിപ്പെ ടുത്തി (കൊലോസ്യർ 1: 26, റോമർ 16: 24-26). റോമർ 16:24-26, “പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 2-‍ാ‍ം ഭാഗം

കഴിഞ്ഞ ഒരു ലേഖനത്തിൽ, ഉല്‌പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലുള്ള സുവിശേഷം നാം കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും തുടരുന്നു. ആദാം യേശുവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു (റോമർ 5:14 – വരുവാനുള്ളവൻ്റെ […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – നിഴലും യാഥാർഥ്യവും

ആദ്യ ലേഖനത്തിലെ PICTURE PUZZLE വിശദീകരിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ ലേഖ നമാണ് ഈ ലേഖനം. ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറ യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് (2019 ജൂൺ […]

ടിപിഎം അനുസരിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി

ടിപിഎം ശുശ്രുഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടം, തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പോലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നതാണ്. ടിപിഎം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ദൈവവുമായുള്ള സാമീപ്യമാണ് അതിന് കാരണം. സീയോനിലെ ജന ങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ […]